İptaller, Ders Yeri Değişiklikleri vb. Hususlarla İlgili Notlar:

Seminerler 4 Mayıs 2019 Cumartesi günü tamamlanacak olup, herhangi bir nedenle dönem içerisinde yapılamayan seminerlerin telafisi Ramazan Bayramı tatilinden sonra, 15-30 Haziran günleri arasında belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilecektir. Telafi derslerine ilişkin program bilahare bildirilecektir.