BAŞVURULARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER


Klasik Düşünce Okulu'nun 6-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul'da düzenleyeceği Lisansüstü Programına kesin kayıt hakkı kazananlar belli oldu. Adaylar, akademik görevleri, lisansüstü eğitim düzeyleri, eğitim gördükleri şehir ve bölümler, yaş, meslek ve programın öğrenci kapasitesi itibariyle değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Buna göre 256 aday, kesin kayıt hakkı kazanmıştır.

Başvuru yapan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz.

Kesin kayıt hakkı kazanan adaylara e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirme yapılmıştır. Adaylardan gelen talep doğrultusunda, isim listesi şeklinde ilan yapılmayacaktır. Kesin kayıt hakkı elde edemeyenlerin, yeniden değerlendirmeye alınması söz konusu değildir.

Başvurulara ilişkin bazı rakamlar ve kesin kayıt takvimi aşağıdaki şekildedir:

   

Toplam Başvuru Sayısı: 656

Geçersiz Başvuru: 30

Değerlendirmeye Alınan Başvuru Sayısı: 626

Akademisyen (Araştırma Görevlisi, Diğer Öğrt. Elemanları): 172

Yüksek Lisans Öğrencisi: 417

Doktora Öğrencisi: 195

*

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Aday Sayısı: 256

Yedek Kayıt Hakkı Kazanan Aday Sayısı: 51

 


KESİN KAYIT TAKVİMİ


 

Kesin Kayıt Tarihleri: 31 Mayıs- 3 Haziran (Saat 17:30'a kadar)

Kesin Kayıtların İncelenmesi: 4-5 Haziran

Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Bilgilendirilmesi: 6 Haziran Çarşamba

Yedek Liste Kesin Kayıt Tarihleri: 6-7 Haziran (Saat 17:30'a kadar)

Program Tarihleri: 6-15 Temmuz 2018

 


KABUL ALAN ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÖNEMLİ DUYURU


Kesin kaydınızı en geç 3 Haziran Pazar günü saat 17:30’a kadar tamamlayınız. Bu tarihten sonra kesin kayıt alınmayacaktır. Kesin kaydını yaptırmayanların yerine, yedek listede bulunan adaylar 6 Haziran Çarşamba günü, uygun sayı ve konaklama imkânlarına göre e-posta ve SMS yoluyla davet edilecektir.

Adayların öncelikle, www.klasikdusunceokulu.org/kayit adresinden web sitemize üye olarak, programda yapılması ilan edilen seminerlerin –varsa- videolarını izlemiş olmaları tavsiye edilir.

Adayların İstanbul’a ve konaklama yerlerine ulaşımı kendileri tarafından sağlanacaktır. Konaklama yerlerinden program mekânına intikal ise Klasik Düşünce Okulu tarafından sağlanacaktır.

Kesin kayıt yapanlar arasından, başvuru formunda ikamet yerini "İstanbul" olarak belirten adaylar için  konaklama hizmeti verilemeyecektir. 

Program çerçevesinde okunacak eserler, adaylar tarafından temin edilecektir. Bu eserler aşağıdaki şekildedir:

  1. Gazzâlî, el-Mustasfâ: İslam Hukukunun Kaynakları, trc. Hacı Yunus Apaydın, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2018).
  2. İbnü'l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, çeviri ve şerh: Ekrem Demirli, (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2016).
  3. İmam Mâtürîdî, Kitâbu’t-tevhîd, trc. Bekir Topaloğlu, (İstanbul: İSAM Yayınları, 2018).
  4. Fârâbî, el-Medînetü’l-fâzıla, trc. Ahmet Arslan, (İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2018).
  5. Aristoteles, Metafizik, trc. Y. Gurur Sev, (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2017).
  6. Platon, Devlet (Politeia), trc. Sabahattin Eyüboğlu, (İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2018).
  7. İbn Sînâ, el-İşârât ve’t-tenbihât: İşaretler ve Tembihler, trc. Ekrem Demirli ve dğr., (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2017). 
  8. Fahreddin er-Râzî, el-Muhassal, trc. Hüseyin Atay, Ankara: AÜ İlahiyat Fakültesi Yayınları, trs.

Piyasada baskısı kalmamış olan eserler konusunda adaylara gerekli yönlendirmeler yapılacaktır. 

Öğretim kadrosu tarafından, program dâhilindeki eserlerin değişik baskıları ya da başka dokümanlar tavsiye edilmesi durumunda, adaylara bildirilecektir.  

Programla ilgili diğer ayrıntılı bilgilerin paylaşımının ve her türlü iletişimin e-posta ve SMS yoluyla yapılacağını önemle hatırlatırız.

Klasik Düşünce Okulu, programın organizasyonuyla ilgili her türlü değişiklik hakkını saklı tutar.