KLASİK DÜŞÜNCE OKULU

LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

6-15 Temmuz 2018, İstanbul

 

Klasik Düşünce Okulu, 6-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceği seminerler dizisi ile Türkiye’nin farklı şehirlerindeki ilgilileri bir araya getiriyor. Lisansüstü öğrencileri ile araştırma görevlisi/öğretim üyesi akademisyenlere yönelik 10 gün/60 saatlik programda, İslam düşüncesinin kurucu eserleri Türkçe okutulacak. Kontenjanın sınırlı olduğu program için başvurular, Klasik Düşünce Okulu’nun resmi internet sitesi üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi ise 22 Mayıs Salı  Saat 17:30.

Klasik Düşünce Okulu Hakkında

Klasik Düşünce Okulu, İslam düşüncesini temsil eden klasik metinlerin Türkçeye çevrilerek okutulmasını, tartışılmasını, seminer, deneme ve makale düzeyinde yeniden üretilmesini hedefleyen bir eğitim-öğretim platformu. 16 Şubat 2016’da İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Klasik Düşünce Okulu’nda şimdiye kadar 350 öğrenci, İslam düşüncesi geleneğini anlamak için hayati öneme sahip 60’dan fazla klasik eseri okudu ve üzerine yazı yazdı. Klasik Düşünce Okulu’nda işlenen seminerleri uzaktan takip etmek isteyenler, bütün seminer videolarına okulun 5000’in üzerinde aktif kullanıcısı bulunan resmi internet sitesinden ücretsiz olarak erişebilmektedir. Faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren okul, Anadolu’dan da yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda üniversitelerle işbirliği içerisinde farklı şehirlerde yoğun programlar da gerçekleştiren Klasik Düşünce Okulu bugüne kadar Karabük, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da seminerler düzenleyerek 2000’e yakın lisans öğrencisine doğrudan ulaştı. Klasik Düşünce Okulu Bursa Şubesi ise Şubat 2018’de faaliyetlerine başladı.

Lisansüstü 2018 Programı: Amaç ve Kapsam

Klasik Düşünce Okulu Lisansüstü programı ise Türkiye’nin farklı şehirlerindeki lisansüstü öğrencileri ile araştırma görevlisi/öğretim üyesi akademisyenleri yoğun bir programda bir araya getiriyor. Programın amacı, katılımcılara, temsil gücü yüksek metinleri merkeze alarak İslam düşüncesinin usul-i fıkıh, kelam, tasavvuf ve felsefe gibi alanlarında öne çıkan temel problemleri ve meseleleri kapsayacak bir perspektif kazandırmaktır. Bu çerçevede okutulması planlanan eserler arasında el-Mustasfâ (Gazzâlî), Kitâbu’t-tevhîd (Mâtürîdî), el-Muhassal (Fahreddin er-Râzî), Metafizik (Aristoteles), Politeia (Platon), el-İşârât: Mantık Bahsi (İbn Sînâ), Metafizik (İbn Sînâ), Tehâfütü’l-felâsife (Gazzâlî) ve Fusûsu’l-hikem (İbnü'l-Arabî) bulunuyor. Bu eserler, günde 3 blok halinde alanında uzman akademisyenler tarafından okutulacaktır. Ayrıca duayen hocalarımızla buluşmayı temin edecek muhavereler ve seminerler ile yazı atölyesi çalışmaları da programda yer alıyor.

Başvuru Şartları

Klasik Düşünce Okulu yaz programına başvurmak için herhangi bir üniversitesinde lisansüstü öğrenim görüyor olmak veya herhangi bir üniversitede akademisyen olarak görev yapıyor olmak şarttır. Katılımcı kontenjanı belirli bir sayıyla sınırlı olup, yoğun ilgi olması durumunda eleme yapılacaktır. Program sosyal bilimler alanındaki ilgililere açık olmakla birlikte ilahiyat/felsefe alanındaki öğrenciler ve akademisyenler önceliğe sahiptir. Son başvuru tarihi 22 Mayıs’tır. Kabul alanların listesi 31 Mayıs günü okulun resmi internet sitesinden ilan edilecektir.  

Programdaki seminerler “seçmeli” usulü ile bölünmeyecek olup başvurusu kabul edilen katılımcıların bütün seminerleri alması gerekmektedir. Program sonunda tam katılım sağlayan her bir katılımcıya “Katılım Belgesi” verilecektir.

Ulaşım ve Konaklama

Programa kabul edilenlerin İstanbul’a ulaşım (gidiş-dönüş) masrafları kendilerine aittir. İstanbul’daki on günlük konaklama ise Klasik Düşünce Okulu tarafından karşılanacaktır.

Ayrıntılı program ve diğer detaylar daha sonra ilan edilecektir.

Klasik Düşünce Okulu web sitesi üyeliği için;

www.klasikdusunceokulu.org/kayit

Soru, görüş ve önerileriniz için;

info@klasikdusunceokulu.org

klasikdusunceokulu@gmail.com