Klasik Düşünce Okulu Lisansüstü 2018 programı, dün gerçekleştirilen seminerlerle sona erdi. Türkiye’nin ve dünyanın farklı üniversitelerinde eğitim gören veya görev yapan 250’ye yakın lisansüstü öğrencisi ve akademisyen, 60 saatlik seminer programını başarıyla tamamladı.

İki ay gibi kısa bir sürede ön hazırlıkları tamamlanan bu geniş kapsamlı programda katılımcılar, internetten başvuru yoluyla seçildi. Katılımcılar seçilirken ilahiyat ve sosyal bilimler alanındaki adaylara, herhangi bir üniversitede herhangi bir akademik pozisyonda görev yapan adaylara ve İstanbul dışından başvuru yapanlara öncelik tanındı. Katılımcılar, on gün boyunca Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Florya ve Beşyol’daki yurtlarında konakladılar. Seminer programı TÜGVA Florya Safahat Öğrenci Yurdu Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

On günlük program kapsamında Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Demir İmam Mâtürîdî’nin Kitâbu’t-tevhîd’ini; İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Eşref Altaş Fahreddin er-Râzî’nin el-Muhassal’ını; İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mehmet Özturan İbn Sînâ’nın el-İşârât kitabının Mantık bölümünü; Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Hacak İmam Gazzâlî’nin el-Mustasfâ’sını okuttu. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ahmet Ayhan Çitil Aristoteles’in Metafizik kitabını, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Haşlakoğlu ise Platon’un Devlet kitabını katılımcılarla müzakere etti. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. M. Cüneyt Kaya Fârâbî’nin el-Medînetü’l-fâzıla eserini, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Türker ise Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin Şerhu’l-mevâkıf’ı ekseninde dinî düşüncede bilgi ve yöntem bahsini anlattı. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli ise Muhyiddin İbnü'l-Arabî’nin Fusûsu’l-hikem’inin anahtar konularını katılımcılarla paylaştı.

Program kapsamında Doç. Dr. Ahmet Ayhan Çitil tarafından düzenlenen Eleştirel Düşünce ve Yazı Atölyesi seminerlerinin yanı sıra, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tahsin Görgün ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. İbrahim Halil Üçer’in İslam’ın klasik mirasını okuma önerileri üzerine konferansları gerçekleştirildi. Aynı şekilde Ekrem Demirli, Ömer Türker, Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer ve Ercan Alkan’ın konuşmacı olarak katıldığı panelde, çağdaş dünyada klasik metinleri okumanın anlamı tartışıldı.

Programın son seminerinde katılımcılara hitap eden Klasik Düşünce Okulu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem Demirli, organizasyonda emeği geçen herkese tek tek teşekkür etti. Klasik Düşünce Okulu olarak bu tür faaliyetlere hız kazandıracaklarını belirten Demirli, bu programa katılan her bir akademisyenin sene içerisinde farklı yazı alanlarında üretim yapmaları durumunda bu programı amacına ulaşmış sayacaklarını ifade etti. Bu meyanda Lisansüstü programını model alarak, sadece akademik yazı çalışmalarına odaklanacakları ayrı bir seminerler dizisi gerçekleştireceklerinin de müjdesini paylaştı. Demirli ayrıca bu seminer programının bütün videolarına www.klasikdusunceokulu.org adresindeki web sitesinden kısa süre içerisinde herkesin ücretsiz olarak ulaşabileceğinin de altını çizdi.

Program sonunda katılımcılara Katılım Belgesi takdim edildi ve hatıra fotoğrafı çektirildi.