TEFSİRDE İŞÂRÎ YÖNTEMİN İMKÂN VE SORUNLARI

PANEL

18 Ocak 2020 Cumartesi

İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Üsküdar/İstanbul

Program Akışı

 

09:30-10:00

Açılış Konuşmaları

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer TÜRKER (Marmara Üniversitesi)

 

10:00-11:00

Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed COŞKUN (Marmara Üniversitesi)

 

11:00-11:30    Ara

 

11:30-12:30

Doç. Dr. Semih CEYHAN (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Taha BOYALIK (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)

 

NOT: Panel, bütün ilgililerin katılımına açıktır.