Klasik Düşünce Okulu'nun ilkini geçtiğimiz sene Florya'da düzenlediği ve Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde görev yapan akademisyenleri bir araya getirdiği yaz programlarının ikincisi, 2-5 Eylül 2019 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirildi. “İslam’da Dinî Düşüncenin Teşekkülü Üzerine Klasik Literatür Okumaları” temasıyla düzenlenen yaz programına Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden yaklaşık 160 akademisyen katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve bünyesindeki Konya Okulu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen program, Selçuklu/Konya’da bulunan Novotel’de 4 gün boyunca devam etti. Program Klasik Düşünce Okulu Derneği Başkanı ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin açılış ve selamlama konuşması ile başladı. Devamında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da bir selamlama konuşması yaparak Konya’nın bu nevi programlara destek vermeye devam edeceği mesajını verdi. Programın açılış bölümü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Büyükelçi Doç. Dr. İbrahim Kalın’ın açılış konferansı ile sona erdi.

Programın ilk günü, “Risâle fi’l-kader’den el-İktisâd’a İslam Kelâmının Tedvini: Temel Problemler ve Teoriler” başlığını taşıyan Kelâm Oturumları ile devam etti. Bu bölümde katılımcılar Dr. Hayrettin Nebi Güdekli (Marmara Üniversitesi) ve Doç. Dr. Osman Demir’in (Ankara Hacı Bayram-ı Veli Üniversitesi) sunumlarını dinleme imkanı buldular. Seminerlerini takip eden muhadara bölümünde ise gün içerisinde ele alınan meseleler tartışıldı ve sorulan sorulara cevaplar verildi.

Programın ikinci gününde “İslam’da Felsefî Dilin ve Düşüncenin İnşası: Fârâbî ve İbn Sînâ” başlığını taşıyan Felsefe Oturumları gerçekleştirildi. Bu bölümde Doç. Dr. Eşref Altaş (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) ve Dr. İbrahim Halil Üçer (İstanbul Medeniyet Üniversitesi) sunumlarını gerçekleştirdiler. Felsefe Oturumları muhadara bölümü ile sona erdi.

Programın üçüncü günü, “Gazzâlî Öncesi Metinler Çerçevesinde Tasavvufun Teşekkül Dönemi” başlığını taşıyan Tasavvuf Oturumları ile başladı. Prof. Dr. Abdullah Kartal (Uludağ Üniversitesi) ve Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin (İstanbul Üniversitesi) yaptıkları sunumlardan sonra program Prof. Dr. Abdurrezzak Tek’in (Uludağ Üniversitesi) de katıldığı muhadara bölümü ile sona erdi.

Programın dördüncü ve son gününde “Fıkıh İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer Dinî İlimlerle İlişkisi: Cessâs’ın Entelektüel Mirası Üzerine” başlıklı Usûl-i Fıkıh Oturumları yapıldı. Bu bölümde Doç. Dr. Abdurrahim Kozalı (Uludağ Üniversitesi) ve Prof. Dr. Hasan Hacak (Marmara Üniversitesi) sunumlarını gerçekleştirdiler. Usûl-ı Fıkıh Oturumları ve yaz programı Doç. Dr. Murat Şimşek’in (Necmettin Erbakan Üniversitesi) de katıldığı muhadara bölümü ile nihayete erdi.

Katılımcılar ayrıca program süresince her akşam Prof. Dr. Ekrem Demirli ile akademik yazım teknikleri üzerine sohbet etme imkânı buldu. Programın sonunda katılımcılara katılım belgesi takdim edildi.

Program boyunca yapılan derslerin video kayıtları alınmış olup bu kayıtlar Klasik Düşünce Okulu web sitesinde ve YouTube kanalında en kısa sürede yayınlanacaktır.