KLASİK DÜŞÜNCE OKULU

ÇANAKKALE PROGRAMI

 

Tarih: 9 Mart 2018 Cuma

Yer: ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi

 

09:30 – 12:00

Usul Düşüncesinin Kurucu Metni Olarak İmam Şâfiî’nin er-Risâle’si

Prof. Dr. Hasan Hacak (Marmara Üniversitesi)

14:15-16:30

Mâtürîdî Akâidinin Temel Konuları: Nureddin es-Sâbûnî ve el-Bidâye’si

Doç. Dr. Osman Demir (ÇOMÜ)

 

16:45 – 19:00

Hâris el-Muhâsibî’nin el-Akl’ı Çerçevesinde Tasavvuf ve Akıl: “Ahlâk, Aklın Mürebbisidir!”

Prof. Dr. Ekrem Demirli (İstanbul Üniversitesi)

 

Etkinlik, bütün öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımına açıktır.