Klasik Düşünce Okulu, 6-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında İstanbul’da düzenleyeceği seminerler dizisi ile Türkiye’nin farklı şehirlerindeki ilgilileri bir araya getiriyor. Lisansüstü öğrencileri ile araştırma görevlisi/öğretim üyesi akademisyenlere yönelik 10 gün/60 saatlik programda, İslam düşüncesinin kurucu eserleri Türkçe okutulacak. Programa yapılan yoğun başvurular neticesinde bütün kontenjanlar dolmuş durumda...

Klasik Düşünce Okulu, İslam düşüncesini temsil eden klasik metinlerin Türkçeye çevrilerek okutulmasını, tartışılmasını, seminer, deneme ve makale düzeyinde yeniden üretilmesini hedefleyen bir eğitim-öğretim platformu. 16 Şubat 2016’da İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Klasik Düşünce Okulu’nda şimdiye kadar 350 öğrenci, İslam düşüncesi geleneğini anlamak için hayati öneme sahip 60’dan fazla klasik eseri okudu ve üzerine yazı yazdı. Klasik Düşünce Okulu’nda işlenen seminerleri uzaktan takip etmek isteyenler, bütün seminer videolarına okulun 5000’in üzerinde aktif kullanıcısı bulunan resmi internet sitesinden ücretsiz olarak erişebilmektedir. Faaliyetlerini İstanbul’da sürdüren okul, Anadolu’dan da yoğun ilgi görüyor. Bu kapsamda üniversitelerle işbirliği içerisinde farklı şehirlerde yoğun programlar da gerçekleştiren Klasik Düşünce Okulu bugüne kadar Karabük, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır’da seminerler düzenleyerek 2000’e yakın lisans öğrencisine doğrudan ulaştı. Klasik Düşünce Okulu Bursa Şubesi ise Şubat 2018’de faaliyetlerine başladı.

Klasik Düşünce Okulu Lisansüstü programı ise Türkiye’nin farklı şehirlerindeki lisansüstü öğrencileri ile araştırma görevlisi/öğretim üyesi akademisyenleri yoğun bir programda bir araya getiriyor. Programın amacı, katılımcılara, temsil gücü yüksek metinleri merkeze alarak İslam düşüncesinin usul-i fıkıh, kelam, tasavvuf ve felsefe gibi alanlarında öne çıkan temel problemleri ve meseleleri kapsayacak bir perspektif kazandırmaktır. Bu çerçevede okutulması planlanan eserler arasında el-Mustasfâ (Gazzâlî), Kitâbu’t-tevhîd (Mâtürîdî), el-Muhassal (Fahreddin er-Râzî), Metafizik (Aristoteles), Politeia (Platon), el-İşârât: Mantık Bahsi (İbn Sînâ), Şerhu'l-mevâkıf (Cürcânî), el-Medînetü'l-fâzıla (Fârâbî) ve Fusûsu’l-hikem (İbnü'l-Arabî) bulunuyor. Bu eserler, günde 4 blok halinde alanında uzman akademisyenler tarafından okutulacaktır.