el-Fıkhu'l-ekber, (Osman Demir)

el-Fıkhu'l-ekber, Ebû Hanife (ö. 150/767)

Ehl-i sünnet’in hem akaid hem de fıkıh ilminin oluşmasına büyük katkılarda bulunan Ebû Hanife’ye (ö. 150/767) nispet edilen akaid risalesidir.

Seminer Videoları