İstihsânü’l-Havz (Murat Kaş)

İstihsân-ı Havz, Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî (ö. 324/935)

Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/935) kelâm metodunu savunduğu ve el-Hâs ale’l-Bahs adıyla da bilinen küçük hacimli bir eserdir.

Seminer Videoları