Kitâbu Usûli'd-dîn, (Murat Kaş)

Usûlü’d-Dîn

Abdülkāhir el-Bağdâdî (ö. 429/1038)’nin eseri Uśûlü’d-dîn, Sünnî kelâmının Eş‘arî koluna ait literatür içinde Bâkıllânî ve İbn Fûrek’in teliflerinden sonra önem taşıyan bir eserdir. On beş ana konunun 225 mesele halinde işlendiği kitabın planı ve üslûbu eserin ders kitabı amacıyla kaleme alındığını düşündürmektedir. Bu arada yer yer fıkıh ve fıkıh usulü meselelerine temas edilmesi esere ayrı bir değer kazandırmıştır.

 

 Kitâbu Usûli'd-dîn Seminerleri 2016 Güz Dönemi itibarıyla başlamıştır. Birinci hafta seminerleri Ömer Türker tarafından verilmiş. 2. hafta ise Ömer Türker, Hayreddin Nebi Güdekli ve Murat Kaş tarafından verilmiştir. 3 hafta seminerleri ise Ömer Türker tarafından verilmiştir ( 5 Kasım itibarıyla 3 hafta devam etmiştir). 21 Kasım haftası itibarıyla başlanacak seminerler Ömer Türker, Hayreddin Nebi Güdekli ve Murat Kaş tarafından verilmeye devam edilecektir. 

 

Seminer Videoları

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmanız gerekiyor. Giriş