Risale fi'l-kader/ Hasan-ı Basrî , (Ömer Türker)

Risale fi'l-kader, Hasan-ı Basrî (ö. 110/728)

Basralı meşhur tâbii âlim ve zâhid Hasan-ı Basrî’ye (ö. 110/728) nispet edilen, insanın irade ve sorumluluğunu tamamen kaldıran kader ve cebr anlayışının tenkit edildiği ve bu yönüyle Ehl-i sünnet kelamının teşekkülünde önemli yere sahip olan bir risaledir.

Seminer Videoları

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmanız gerekiyor. Giriş