Usûl-i Hamse, (Ömer Türker)

Usul-i Hamse, 

İlk kez Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf tarafından kaleme alınıp daha sonra Kâdı Abdülcebbâr tarafından yeniden yazılan ve Mutezile kelam düşüncesinin beş temel esasını teşkil eden tevhid, adalet, vaad ve vaid, emr-i bi’l-maruf nehy-i ani’l-münker ve menzile beyne’l-menzileteyn esaslarını ele alan bir eserdir.

Seminer Videoları

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmanız gerekiyor. Giriş