Beyânü’l-Fark /Tirmizî,(Hacı Bayram Başer)

 Beyânü’l-fark

Hakîm Tirmizî’nin (ö. 320/932), kalbin sadr, kalp, fuad ve lübb kısımları üzerinden insanın idrak güçlerini incelediği ve sufilerin bilgi görüşünü anlattığı küçük eseridir.

Seminer Videoları

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmanız gerekiyor. Giriş