er-Risâle/Şafiî, (Hasan Hacak)

İmam Şâfiî (ö. 204/820), er-Risâle,

İmam Şâfiî (ö. 204/820) tarafından fıkıh usulüne dair yazılmış olup bu alanda bize ulaşan en eski kitaptır. Abdurrahman b. Mehdî’nin (ö. 198/813-14) Kuran, sünnet, icmâ ve kıyasla istidlalin yöntemi ile ilgili bir mektup yazmasını talep etmesi üzerine Şâfiî bu eserini kaleme almıştır.

Seminer Videoları

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmanız gerekiyor. Giriş