el-Lüma', (Ekrem Demirli)

Sünni tasavvuf anlayışının en önemli temsilcilerinden Ebu Nasr Serrâc et-Tûsî’nin (ö. 378/988) tasavvufu bir din ilmi olarak savunduğu ve tasavvuf konularının sistematik bir biçimde ele alınarak tartışıldığı ilk eserdir.

Detaylı Bilgi