Risâle fi'l-kader/Hasan-ı Basrî, (Ömer Türker)

Seminer Videoları

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmanız gerekiyor. Giriş