Fehmü'l Kur'ân,(Ekrem Demirli)

el-Akl ve Fehmü’l-Kur’ân

Hâris Muhâsibî’nin (ö. 243/857) akıl kavramı ve Kur’ân’ın anlaşılması konularına odaklanan, selef ulemasınca oluşturulan ekollerin başarısı için akıl ve rasyonel düşüncenin nasıl kullanılacağını, Kur’ân ve Sünnet’in bu konudaki yönlendirici rolünü irdeleyip izah eden iki ayrı eseridir.

Seminer Videoları

Bu içeriği görüntülemek için giriş yapmanız gerekiyor. Giriş