KDOBlog

Blog Yazıları

Bir Ahlak Bilimi Olarak Tasavvuf

Ortaçağ İslam dünyasında, özellikle 8. ve 13. yüzyılları arasında yapılan araştırmalar ve çalışmalar, bu dönemin İslam’ın altın çağı olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Nitekim bu dönemlerde yapılan fetihler neticesinde yeni kültür ve bilim havzalarıyla karşılaşılmış, farklı fikri tartışmalarla...

el-Munkız mine’d-dalal Işığında Gazzali’ye Bakış

Ebu Hamid Muhammed el-Gazzali 450 de İran’ın horasan bölgesindeki Tus’ta doğmuştur. Asıl adı Muhammed olup nisbesi Gazzali’dir. İlköğrenimini babasının dostunun yanında almıştır ardından yirmili yaşlarda Nişabur’da ki nizamiye medresesine kaydolmuştur...

Halku’l-Kur’an Tartışmaları Üzerine : MUHAVERE

Kelamı kabul etmenin yol açabileceği mahzurları tam anlamasak bile, en azından, Mutezile’ye hak verdiğimizi varsayalım. Bu cümlenin tam olarak muhalifi şöyle mi olur: “Kuran mahlûktur?” Böyle ise, bu söz ne anlama gelir? Meselenin bir kaç boyutu olabilir...