KDOBlog

KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

İslâm Sûfîleri, Reynold Alleyne Nicholson, çev. Komisyon, İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 2014.

Oryantalizm, güneşin doğduğu yer anlamında kullanılan orientten gelmektedir. Şarkiyatçılık da denen oryantalizm Doğu kültürünü, dilini, medeniyetini, düşüncesini Batılı gözle incelemeye yönelik bir araştırma alanını kapsar...