KDOBlog

MUHAVERE

Halku’l-Kur’an Tartışmaları Üzerine : MUHAVERE

Kelamı kabul etmenin yol açabileceği mahzurları tam anlamasak bile, en azından, Mutezile’ye hak verdiğimizi varsayalım. Bu cümlenin tam olarak muhalifi şöyle mi olur: “Kuran mahlûktur?” Böyle ise, bu söz ne anlama gelir? Meselenin bir kaç boyutu olabilir, bunların nazım, icaz gibi bir kısmı çok teknik tartışmalar. Bunlara girmeden...